KPSS Özel Ders

kpss özel ders

kpss özel ders

Kamu Personeli Seçme Sınavı, devlet kadrolarında yer alabilmek adına geçilmesi gereken ilk aşamadır.

Temelde Ortaöğretim/Ön Lisans ve Lisans sınavı olmak üzere iki ayrı sınav uygulanır. Her ikisinde de 60 genel kültür alanından, 60 genel yetenek alanından olmak üzere 120 soru sorulur ve sınav süresi 120 dakikadır. Bu alanlara hakim olmak, gelen sorularda zorlanmayı en aza indirmek için KPSS özel ders önemli bir yardımcıdır.

 

KPSS Kimler İçindir?

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans sınavına, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

KPSS Lisans sınavına ise, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Tamamladığınız eğitim sonrasında geleceğinizi yönlendirmekte kilit noktadadır KPSS. Bunda başarılı olmak, iyi bir iş ve hayata sahip olmayı da sağlayacaktır. KPSS özel ders desteği ile verimli bir çalışma sonrası sınava daha hazır hale geleceksiniz. Deneyimli eğitmenlerimizden alacağınız KPSS özel dersler başarı sıralamanızı üst sıralara taşıyarak sizi rakiplerinizden ayıracaktır.

KPSS Test Bilgileri

KPSS’nin ilk adımı Genel Kültür – Genel Yetenek sınavıdır. 60 soruluk Genel Kültür testi; tarih, coğrafya, vatandaşlık alanları ve güncel bilgilerden oluşur. 60 soruluk Genel Yetenek testi ise Türkçe ve matematik alanlarından oluşmaktadır. Sorular genel itibariyle sözel ve sayısal akıl yürütmeye dayalıdır.

Ardından Eğitim Bilimleri sınavı gelir. Gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme ve rehberlik alanlarından gelen 80 sorudan oluşur.

Son adımda ise Alan Sınavları ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. Bu sınavlarda girilmek istenen kadronun kriterleri ve bitirilen bölüm doğrultusunda girilecek olan sınavı belirler. Alan Sınavları’nda her alandan 40’ar soru gelirken Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 40 tane Alan Bilgisi, 10 tane Alan Eğitimi sorusu olmak üzere 50 sorudan oluşur.

Görüldüğü gibi KPSS çok geniş içerik ve detaylardan gelen sorulardan oluşan bir sınavdır. Sistemli bir çalışma ve sıkı bir disiplin oturtulmadan bu sınavda başarılı olmak çok mümkün değildir. Kendinizi daha az strese sokarak, sınırlı zamanınızı daha verimli kullanarak başarılı olmak KPSS özel ders eğitmenlerimizle yapacağınız çalışmalardan geçer.

 

ÖZEL DERS ALStart typing and press Enter to search

WhatsApp Whatsapp Bilgi Hattı için Tıklayın