EĞİTİM DANIŞMANININ ÖĞRENCİYE KARŞI SORUMLULUKLARI

 In Eğitim Yazıları

EĞİTİM DANIŞMANININ ÖĞRENCİYE KARŞI SORUMLULUKLARI

eğitim danışmanı

eğitim danışmanı

Öğrencinin başarılı olması ya da başarısızlığındaki en büyük unsur birlikte çalıştığı eğitmenleridir. Çünkü öğrenciyi ve bu sebepten öğrencinin geleceğini şekillendiren faktör olan eğitmenler, öğrenci ile bir takımı oluşturur ve yakalanan uyum ne kadar iyi olursa ulaşılan başarı da o kadar yüksek olur. Bu yüzden eğitim hayatına etki edecek eğitim danışmanını tercih ederken özenli olmak gerekir.

Neden Eğitim Danışmanıyla Beraber Çalışmalıyım?

Eğitim hayatı, hayatımızın büyük bir kısmını kapsar. Eğitimde başarılı olmak, hayatımızın tamamına yayılan bir yetkinliği ve dolayısıyla mutluluğu da beraberinde getirir. Başka bir deyişle; hayat kalitesini arttırmanın, standardı yükseltmenin yolu eğitim hayatındaki başarıdan geçmektedir.

Başarılı olmanın en büyük gereklerinden biri sistemli çalışmak ve bunu alışkanlık haline getirebilmektir. Fakat bir öğrencinin bunu kendi başına bunu oturtması pek mümkün değildir. Çünkü öğrencinin belirli tutumları davranış haline getirebilmesi için bir otorite her zaman gereklidir. Öğrenciyi yakından tanıyan, öğrenci ile birebir zaman geçiren bir eğitim danışmanından destek almaya başlandığında işlerin nasıl kolaylaştığı ortaya çıkar. Kişiye özel hazırlanan ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen programlarla ilerlemek zamanı verimli kullanmayı sağlar. Bu da tespit edilen eksiklere ve hatalara daha fazla zaman ayırmanın yolunu açar. Böylelikle öğrencinin konular üzerindeki hakimiyeti artar ve soru kaçırma olasılığı düşer.

Eğitim danışmanı alanında ne kadar uzman olursa başarı da o kadar yüksek sıralarda olur. Çünkü öğrenciye özel öğretim teknikleriyle yapılan her derste konuya olan ilgiyi arttırmayı başarır. Görsel hafızayı da destekleyerek bilgilerin yerleşikliğini arttırır. Bilgiyi vermek ve bunları pekiştirmek ve muhakeme kabiliyetini güçlendirmenin yanında çıkabilecek soru türlerine yoğunlaşmak, öğrencinin sınava hazır hale gelmesini sağlar. Kendini hazır hisseden öğrencinin kaygı yoğunluğu bir avantaja çevrilmiş olur.

Bir eğitim danışmanı hiçbir zaman için sadece öğretici görev üstlenmez. Öğretme becerisinin yanında öğrencinin psikolojik destekçisi de olur her zaman. Çünkü bireysel yapılan derslerle eğitmenle kurulan bağ da kuvvetlenir. Bu da aynı dili konuşabilmeyi ve güven ortamını sağlar. Böylelikle kendisini daha rahat ifade edebilen öğrenci, ihtiyaç ve eksiklerini ya da isteklerini çok daha rahatlıkla dile getirir. Bu karşılıklı güvenme durumu, öğrencinin kendisine olan güvenini de arttırır. Dolayısıyla başarı da daha yakın bir hale gelmiş olur.

Öğrencinin geleceğini şekillendirmesinde en büyük örnek ve desteklerinden biri durumunda olan eğitim danışmanı, öğrencinin bu süreci en az stresle aşmasını sağlayıp başarıya götürmekle yükümlüdür.

Derse, sınava olan ilgili sürekli kılmak, ufak da olsa kopuşları engellemek eğitim danışmanının ellerindedir. Çünkü sınava hazırlanma süreci büyük stres yoğunluğunda geçen, yıpratıcı bir süreçtir. Öğrenci motivasyonu iniş ve çıkışlara çok müsait durumdadır. Alanında uzman olan bir eğitim danışmanı bu devamlılığı sağlayacak niteliktedir. Bunu sağlamak da sistemli bir çalışmayı kendiliğinden doğurur.

Eğitim danışmanının öğrenciye en büyük katkılarından biri zamanı kullanmayı öğrenmesini sağlamaktır. Okul hayatı ve her sınav süreci çok kısıtlı zamana sahip olduğumuz aralıklara sığdırılmıştır. Okuldan ve hatta dershaneden arta kalan zamanlarda, sosyal hayattan da kopmadan hazırlanabilmek birebir dersler yapmakla mümkün hale gelir. Bu derslerde zamanı en verimli şekilde kullanmak amaçlanır. Elindeki sınırlı zamanı nasıl kullanacağını bilmek, yaşanabilecek kaygı ve panik durumlarının önüne geçer.

Tüm bu çalışmalara ek olarak, bir eğitim danışmanının en önemli görevlerinden biri doğru bir ölçme ve değerlendirme yapabilmektir. Sağlam bir gözlem becerisi ve doğru yöntemler kullanarak ulaşılan sonuçlar çalışma programının gidişatını belirleyen unsurlardır. Doğru bir strateji belirlemek başarılı olmanın temellerindendir. Çünkü ancak bu şekilde zaman sorunu yaşamadan tüm konuların üstesinden gelinebilir.

Nasıl Başarırım?

Başarının kilidi ancak çok çalışmakla açılabilir. Fakat günümüz eğitim sistemi söz konusu olduğunda bireysel çaba maalesef ki yeterli kalmamaktadır. Alanında uzman ve deneyimli bir eğitim danışmanının desteğiyle ilerlemek bir öğrencinin her zaman için faydasınadır. Sistemli bir çalışma programı, düzenli ve devamlı çalışma motivasyonu ancak bir otorite unsuru ile alışkanlık haline gelmektedir. Bunu strese yol açmadan başarmanın en kısa ve kalıcı yolu ise bir eğitim danışmanı ile çalışmaktır. Başardığını gören her öğrencinin şevki ve azmi artar, bu da daha verimli çalışmasını sağlar. Böylelikle her adımda başarı bir seviye daha yükselir.

 

HEMEN ÖZEL DERS AL 

Recommended Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

birebir özel dersdinamik
WhatsApp Whatsapp Bilgi Hattı için Tıklayın